• Đang truy cập146
  • Hôm nay23,215
  • Tháng hiện tại943,227
  • Tổng lượt truy cập57,663,253

Khai trương hệ thống xuất bản tạp chí mở vje.vn theo chuẩn quốc tế của Vietnam Journal of Education

Hệ thống xuất bản này phục vụ việc xuất bản của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477), viết tắt là VJE (xuất bản bằng tiếng Anh). VJE xuất bản số đầu tiên vào quý 4 năm 2017. Kể từ quý 4 năm 2018, VJE đã xuất bản các bài báo với cấu trúc và quy trình xuất bản phù hợp với các tiêu chuẩn xuất bản khoa học quốc tế. Trong giai đoạn tới, VJE sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Một số điểm mới trong hệ thống xuất bản, cũng như quy trình xuất bản

Khai trương hệ thống xuất bản tạp chí mở vje.vn theo chuẩn quốc tế của Vietnam Journal of Education

Hệ thống xuất bản này phục vụ việc xuất bản của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477), viết tắt là VJE (xuất bản bằng tiếng Anh). VJE xuất bản số đầu tiên vào quý 4 năm 2017. Kể từ quý 4 năm 2018, VJE đã xuất bản các bài báo với cấu trúc và quy trình xuất bản phù hợp với các tiêu chuẩn xuất bản khoa học quốc tế. Trong giai đoạn tới, VJE sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Một số điểm mới trong hệ thống xuất bản, cũng như quy trình xuất bản